Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών
Το αίτημα του Σίσσα

Σύμφωνα με την παράδοση, ο ηγεμόνας της περιοχής που ζούσε ο βραχμάνος Σίσσα κάλεσε αυτόν για να επιδείξει το παιγνίδι που είχε εφεύρει...

Ο Σίσσα μαθαίνει στον ηγεμόνα σκάκι...

Για την ιστορία

Αυτό είναι ένα παράδειγμα σκακιστικού παιχνιδιού. Καταγράφεται σε αλγεβρική σκακιστική γραφή.

Η παρτίδα που παρουσιάζεται εδώ προέρχεται από μια συλλογή του Γκρέκο (Gioacchino Greco), ενός σημαντικού σκακιστή του 17ου αιώνα. Η παρτίδα όμως έχει ξαναπαικτεί πολλές φορές.

Τα λευκά έχουν την πρώτη κίνηση και χάρις σε αυτήν σημαντική πρωτοβουλία. Τα λευκά στατιστικά κερδίζουν 10% συχνότερα από τα μαύρα εξαιτίας αυτής της πρωτοβουλίας. Αυτό είναι ενδεικτικό και του πόσο σημαντικό είναι να μην χαραμιστούν κινήσεις άσκοπα στο ξεκίνημα (άνοιγμα) της παρτίδας.

Play online chess

Tόσο πολύ γοητεύτηκε απ΄ αυτό το νέο παιχνίδι που ρώτησε τον Σίσσα τι θα ήθελε ως ανταμοιβή. Τότε ο σοφός εκείνος ζήτησε τόσους κόκκους σιτάρι όσους θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα 64 τετράγωνα της σκακιέρας βάζοντας στο πρώτο ένα κόκκο, στο δεύτερο δύο, στο τρίτο τέσσερις, στο τέταρτο οκτώ κ.λπ, διπλασιάζοντας έτσι κάθε φορά στο επόμενο τετράγωνο.

Ο ηγεμόνας κρίνοντας το αίτημα ασήμαντο τον ξαναρώτησε για κάτι σοβαρότερο. Στην επιμονή όμως του Σίσα ο ηγεμόνας διέταξε ν΄ αδειάσουν μια φορτωσιά καμήλας σιτάρι δίπλα του.

συνέχεια...