ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
   Αρχική      Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας      Περιγραφή      Διδάσκοντες      Μαθητές      Ωρολ.πρόγραμ.      Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες      Ερευνητικές Εργασίες      Όμιλοι      Η Πόλη μας      Συνδέσεις      Επικοινωνία      Ιστολόγιο           CanSatAetos2019      CanSatAetos2020 • 17-5-2020 : ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ για την κατάρτιση των Στρατολογικών πινάκων στο μητρώο του Δήμου Πατρέων

  Αγαπητοί γονείς,
  Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση (010).
  Η αποστολή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά:
  e-mail Σχολείου: mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr
  e-mail κ.Παρτσαδάκη : mel-par@otenet.gr
  (αποστολή και στoυς δύο ηλεκτρονικούς λογαριασμούς)
  ή να την προσκομίσει ο μαθητής στο Σχολείο.
  Καταληκτική ημερομηνία 12/6/2020
  Ανακοίνωση Δήμου Πατρέων
  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (010)
  Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
 • 8-5-2020 : Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων ενόψει της επαναλειτουργίας των Σχολικών μονάδων.

  ηγ20, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά στον επανακαθορισμό της εξεταστέας ύλης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αναλογική μείωση σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ' τάξη του συνόλου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, σύμφωνα με την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη διδασκαλία της ύλης, μέχρι την ημερομηνία που ανεστάλη καθολικά η λειτουργία των σχολείων. Επισυνάπτονται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

  Η Υπουργική Απόφαση για τα ΓΕΛ σε μορφή pdf


 • 27-3-2020 : ΕΠΕΙΓΟΝ: Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2020.

  Οι τελειόφοιτοι μαθητές σχ. έτους 2019-2020 καθώς και οι απόφοιτοι (Παλαιό και Νέο Σύστημα) προηγούμενων σχολικών ετών που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. 2020, πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση από 30/3/2020 έως 9/4/2020 σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες εγκυκλίους:

  Επιπλέον θα πρέπει να προωθήσουν την αίτηση –δήλωσή τους ηλεκτρονικά (email) στο λύκειο αποφοίτησής τους για τους τελειόφοιτους ή στο Λύκειο που επιθυμούν να εξεταστούν για τους απόφοιτους.

  Οι τελειόφοιτοι – απόφοιτοι (Νέο σύστημα )που θα εξεταστούν στο Πειραματικό ΓΕ.Λ Πατρών βρίσκουν το υπόδειγμα (Α-Δ ΝΕΟ ΓΕΛ, 1 σελίδα για υποβολή) , και χωρίς δικαιολογητικά το συμπληρώνουν και το αποστέλλουν με email συμπληρωμένo σύμφωνα με τις οδηγίες στο email του σχολείου μας ( mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr )

  Οι απόφοιτοι (Παλαιό σύστημα )που θα εξεταστούν στο Πειραματικό ΓΕ.Λ Πατρών βρίσκουν το υπόδειγμα (Α-Δ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, 1 σελίδα για υποβολή) , και χωρίς δικαιολογητικά το συμπληρώνουν και το αποστέλλουν με email συμπληρωμένo σύμφωνα με τις οδηγίες στο email του σχολείου μας ( mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr )

  Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παραθέτουμε παρακάτω όλα τα απαραίτητα αρχεία (link):

  email σχολείου : mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr
  τηλέφωνο σχολείου : 2610333808
  Fax σχολείου : 2610330840

  - Αυτός είναι ο σύνδεσμος ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

  - Εγκύκλιος • 24-3-2020 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΑΠΟ 26-03-2020

  Από 26-03-2020 και μέχρι νεότερων οδηγιών, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Περιορισμένη Λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ανακοινώνουμε ότι τροποποιείται ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού με την υπηρεσίας μας.
  Συστήνεται τυχόν αιτήματα πολιτών να στέλνονται με ηλεκτρονικά μέσα: μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας: mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr ή τηλεομοιοτυπίας-Fax: 2610 330840
  είτε
  μέσω τηλεφώνου (2610 333808) όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ακόλουθες ώρες: 10:00π.μ.-12:00π.μ.


 • 24-3-2020 : Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

  Αναλυτικότερα εδώ..


 • 19-3-2020 : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α' Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

  Σας ενημερώνουμε ότι με βάσει τις Οδηγίες για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που μας διαβιβάστηκαν με το υπ. αρ. πρωτ. Φ8/37530/Δ4/13-03-2020 έγγραφο του ΥΠ.Π.Θ., το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών προτίθεται να πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως διδακτική υποστήριξη μαθητών/μαθητριών της Α΄ και της Β΄ Λυκείου. Σημειώνεται ότι ήδη πραγματοποιούνται μαθήματα για τη Γ’ Λυκείου.
  Η εξ αποστάσεως διδακτική υποστήριξη σε αυτές τις τάξεις θα πραγματοποιηθεί αρχικά με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και προσεχώς (ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου) και με σύγχρονες.
  Αναλυτικότερα εδώ..


 • 16-3-2020 : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

  Σας ενημερώνουμε ότι με βάσει τις Οδηγίες για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που μας διαβιβάστηκαν με το υπ. αρ. πρωτ. Φ8/37530/Δ4/13-03-2020 έγγραφο του ΥΠ.Π.Θ., το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών θα πραγματοποιήσει σε πρώτη φάση εξ αποστάσεως διδακτική υποστήριξη μαθητών/τριών της Γ΄ Λυκείου στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
  Η εξ αποστάσεως διδακτική υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά.
  Το πρόγραμμα των διδασκαλιών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.
  Αναλυτικότερα εδώ..


 • 11-3-2020 : ΦΕΚ 783-2020: ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

  Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργιάς των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-03-2020.
  ΦΕΚ 783_10-03-2020


 • 8-3-2020 : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

  ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004
  002.jpg


 • 6-3-2020 : Αναβάλλονται οι εξετάσεις του Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης»

  Αναβάλλονται
  οι εξετάσεις του Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης» που θα διεξάγονταν στην Αχαΐα, Το Σάββατο 7-3-2020, για λόγους Δημοσίας Υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
  Epson.pdf


 • 26-2-2020 : Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για μετακίνηση στο CERN & Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών

  - Προσφορά TRAVELMOOD
  - Προσφορά VLASSOPOULOS
  - Προσφορά TEMPIHOLIDAYS
  - Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών


 • 17-1-2020 : Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για μετακίνηση στην Πολωνία

  - Προσφορά TEMPI HOLIDAYS
  - Προσφορά Globetrotter tours & travel
  - Προσφορά TRAVELMOOD


 • 05-11-2019 : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κλήρωση για φοίτηση μαθητών/τριών στη Γ' Λυκείου για το Σχολ. έτος 2019-20

  Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση (αρχείο pdf)


 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχ. Έτ. 2019-2020

  Έναρξη λειτουργίας αρχές Οκτωβρίου.

  Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους μαθητές υποβάλλονται μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση του σχολείου από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών. Η επιλογή των μαθητών των ομίλων θα ολοκληρωθεί την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου και η έναρξη λειτουργίας των ομίλων αμέσως μετά.


  Όμιλος Πειραματικής Βιβλιοθήκης: "Με ένα βιβλίο….ταξιδεύω!!!!!!!!!!"

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

  ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: «Do you Speak English?»

  Το ΘΕΑΤΡΟ (από τη ….θεωρία στην πράξη)

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ JAVA, C++, PASCAL, PYTHON ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

  συνέχεια ...


Ενημερωτικό υλικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ισχύον Πρόγραμμα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ή ΜΟΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ & ΕΛΛΑΔΑΣ

9η θέση των μαθητών του σχολείου μας στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό για την επιλογή στην 17η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών EUSO 2019 Νοτίου Ελλάδας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CanSat in Greece 2019

AETOS - Η ιστοσελίδα της ομάδας μας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανακύκλωση ΧΑΡΤΙΟΥ: Ανακοίνωση για μαθητές, καθηγητές και γονείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σας προσκαλούμε στην εκδήλωση :
"ΌΧΙ στον Φασισμό... ΝΑΙ στον Ανθρωπισμό!" που συνδιοργανώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο και το Πειραματικό Λύκειο Πατρών, το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 7:00μ.μ. στον Παμμικρασιατικό Σύλλογο Πατρών (Φωκαίας 26).

Διαθεματική Διδασκαλία:Εφαρμογές Πληροφορικής και Αρχαία Ελληνικά
Α' Λυκείου
"Διερευνώντας τις ικανότητες δύο μεγάλων πολιτικών ανδρών στο χειρισμό του μεγαλύτερου εμφυλίου πολέμου της ελληνικής ιστορίας"
(Θουκυδίδης και Ελευθέριος Βενιζέλος για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, 431-404 π.Χ.)

Τελετή αποφοίτησης τελειοφοίτων

1ο Μαθητικό Συνέδριο Πολιτιστικών Προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας με θέμα: «Εστιά(ΖΩ) στον τόπο μου»

Θεατρική Παράσταση 2014-2015

Ένας βλάκας και μισός

Συμμετέχουμε στο 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
που θα πραγματοποιηθεί στις 2,3 και 4 Απριλίου στο 1ο Λύκειο Πατρών Ανθούπολη.

Ζωντανή μετάδοση στη διεύθυνση:

http://digifest.plhnet.gr/5/ach/


Tα έργα μας είναι:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014-15

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού
11-17 Οκτωβρίου 2014 #codeEU

1η Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού

Θεατρική Παράσταση

Υπάρχει και φιλότιμο

Το σχολείο μας κατόπιν προσκλήσεως του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, διαγωνίσΘηκε μαζί με άλλα 10 σχολεία (Πειραματικά, Αρσάκεια και Κολέγια) στο Workshop του Διεθνούς συνεδρίου:
9-11 April 2014 | Athens International Conference Centre Megaron

Workshop: Industrial Technologies for Schools

Οι μαθητές της Β' τάξης Τεχνολογικής κατεύθυνσης: Θεόδωρος Κυριαζής, Γεώργιος Μποζίκας, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Ηλίας Παπαδόπουλος, Σταμάτιος Σταματίου-Κώνστας και Ιωάννης-Δημήτριος Τσεκούρας, εκπόνησαν πρωτότυπη εργασία με τίτλο:"Germ – repellent money" και αντικείμενο την νανοτεχνολογία. Η παρουσίαση της εργασίας έγινε στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 στην αίθουσα Αλεξάντρα Τριάντη. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανακοινώθηκαν στο τέλος του Εργαστηρίου. Οι νικήτριες ομάδες ήταν 1.Zanneio Model Experimental Lyceum 2.Arsakeio Lyceum of Patras 3.Varvakeion Model Experimental Lyceum & Evangeliki Model School of Smyrna.

Υπεύθυνοι καθηγητές:
Μαρία-Ροζίτα Τσελεπή ΠΕ04.04 (Διευθύντρια),
Ευαγγελία Κουνάβη ΠΕ19, Ειρήνη Κοτζαμανίδη ΠΕ04.01, Δημήτριος Κορφιάτης ΠΕ04.01 και Αντώνιος Δελλατόλας ΠΕ09.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Συμμετείχαμε στο 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
που πραγματοποιήθηκε στις 3,4 και 5 Απριλίου στο 1ο Λύκειο Πατρών Ανθούπολη με τα έργα:

ΗΜΕΡΙΔΕΣ 2013-2014