ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
   Αρχική      Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας      Περιγραφή      Διδάσκοντες      Μαθητές      Ωρολ.πρόγραμ.      Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες      Ερευνητικές Εργασίες      Όμιλοι      Η Πόλη μας      Συνδέσεις      Επικοινωνία      Ιστολόγιο           CanSatAetos2019      CanSatAetos2020

 


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους Ομίλους δημιουργικότητας και αριστείας

Έντυπο αίτησης και Υλικό πληροφόρησης για τους ομίλους (αρχείο pdf)


Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Πατρών προγραμματίζει τη λειτουργία Ομίλων δημιουργικότητας και αριστείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (Ν.4692/2020, τo υπ. αριθμ. πρωτ. 119/ΕΕΠΠΣ/09-09-2020 έγγραφo της Ε.Ε.Π.Π.Σ και την 5/20-09-2022 Πράξη του ΕΠ.Ε.Σ. του Προτύπου ΓΕ.Λ. Πατρών)σε γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, η γλώσσα, η λογοτεχνία, οι φυσικές επιστήμες, ο αθλητισμός, η οικονομία και η ρομποτική.

Σκοπός: η αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών

Έναρξη-διάρκεια : Αρχές Οκτωβρίου - πέρας του διδακτικού έτους.

Ωράριο: Δύο διδακτικές ώρες εβδομαδιαία μετά τη λήξη του κανονικού ημερήσιου προγράμματος σε ωράριο που ορίζει το σχολείο.

Αριθμός συμμετεχόντων : Κάθε όμιλος έχει 10 έως 20 μαθητές/τριες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής : Οι όμιλοι ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, μπορεί να προσφέρονται σε μαθητές/τριες μίας ή περισσότερων τάξεων του σχολείου ή και γειτονικών σχολείων. Ένας μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομίλους κατ’ ανώτερο όριο. Η επιλογή των μαθητών/τριών, που συμμετέχουν στους Ομίλους, γίνεται με διαδικασία ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων.

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων : Στο πλαίσιο των Ομίλων, κάθε μαθητής/τρια αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις: παραδίδει εργασίες και εκπληρώνει οποιοδήποτε άλλο έργο του αναθέτει στη διάρκεια του έτους ο υπεύθυνος καθηγητής. Με τη λήξη του ομίλου ο μαθητής λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Προθεσμίες υποβολής αίτησης : Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους μαθητές/τριες υποβάλλονται μέχρι τις 3 Οκτωβρίου στη διεύθυνση του σχολείου από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών. Η επιλογή των μαθητών/τριών των ομίλων θα ολοκληρωθεί την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου και η έναρξη λειτουργίας των ομίλων αμέσως μετά.

Με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου μας, για το σχολικό έτος 2022-2023 έχει προγραμματιστεί η λειτουργία των ακόλουθων ομίλων:ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ…

Όμιλος δημιουργικής γραφής
  • Ξεκινώντας από τη συνεργατική και διερευνητική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων, ο όμιλος δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής επιδιώκει να διευρύνει την αναγνωστική και συγγραφική ικανότητα των μαθητών/-τριών που θα τον επιλέξουν.
  • Η εξάσκηση σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, η γνωριμία με τον κόσμο της φαντασίας, της δημιουργίας και της αληθοφάνειας, η ανάπτυξη της ικανότητας για αυτοέκφραση στον γραπτό και στον προφορικό λόγο είναι μερικοί από τους κύριους στόχους του ομίλου.

Υπεύθυνοι ομίλου: Παπατσίμπας Γεώργιος ΠΕ02, Κόκλα Μαρία ΠΕ02

Περισσότερα...


Όμιλος Αντιλογίας (Debate)

  • Γλώσσα του σώματος, δημόσια ομιλία, διάλογος
  • επικοινωνία, κριτική και δημιουργική σκέψη
  • πειθώ και επιχειρηματολογία, αγωγή του ακροατή
  • συμμετοχή σε αγώνες επιχειρηματολογίας, MUN κλπ
Ένα αντικείμενο που είναι παρόν στην καθημερινή και στην μελλοντική επαγγελματική ζωή των μαθητών. Η επιδεξιότητα στη ρητορική, η οποία καλλιεργείται μέσα από τη συστηματική εξάσκηση στα ρητορικά αγωνίσματα (εκφραστική ανάγνωση, αυθόρμητος λόγος, ομαδική συζήτηση, προτρεπτικός λόγος, αγώνας αντιλογίας) είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης στο δημόσιο λόγο, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας, όπως επίσης και της ομαδικής συνεργασίας.

Υπεύθυνη ομίλου: Νικολοπούλου Γεωργία (ΠΕ02)

Περισσότερα...


Τα Μαθηματικά «κοιτάζουν τα άστρα» και εξηγούν τον κόσμο γύρω μας

Φτασμένες οι προλήψεις σε μια καθαρότητα μαθηματική, μας οδηγούν στη βαθύτερη γνώση του κόσμου. Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996, Ποιητής, Νόμπελ 1979

Τα Μαθηματικά ως γλώσσα του σύμπαντος
  • Βασικός σκοπός του ο΅ίλου είναι να ε΅πνεύσει στους ΅αθητές την αγάπη για την επιστή΅η και τα ΅αθη΅ατικά, να τους δείξει τη χρησι΅ότητα των ΅αθη΅ατικών σε πραγ΅ατικά προβλή΅ατα αι να τους εισάγει σε ερευνητικές διαδικασίες.
  • Να αναπτύξουν οι μαθητές κριτικό τρόπο σκέψης και μαθηματική εμπειρία, χρήσιμη σε κάθε κατάσταση της ακαδημαϊκής τους πορείας, αλλά και της καθημερινότητάς τους

Υπεύθυνοι ομίλου: Θανασούλια Γεωργία (ΠΕ03), Χαιρικάκης Μάρκος (ΠΕ03)

Περισσότερα...


Τα Μαθηματικά συνάντησαν τη Φυσική και έκαναν ……..πειράματα

Δεν μπορείς να διδάξεις τίποτα στον άνθρωπο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τον βοηθήσεις να ανακαλύψει αυτό που έχει μέσα του.», Γκαλιλέο Γκαλιλέι.

Σκοπός του ομίλου είναι η κατανόηση από τους μαθητές της εξέλιξης των Φυσικών Επιστημών και της τεχνολογίας μέχρι σήμερα και της σπουδαιότητας της πειραματικής διαδικασίας στην πορεία αυτή.
Στόχοι του ομίλου είναι αφενός η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης των Φυσικών επιστημών και η συμβολή της στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού.
Να αντιλαμβάνονται το πείραμα σαν μέσο επαλήθευσης των Φυσικών φαινομένων
Να σχεδιάζουν και να συναρμολογούν πειραματικές διατάξεις ώστε να μπορούν να απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα.
Να διατυπώνουν συμπεράσματα με κατάλληλη μαθηματική επεξεργασία των μετρήσεων τους.
Διδασκαλία βασικών εννοιών που συναντώνται στα αναλυτικά προγράμματα του Λυκείου μέσα από πειράματα στο εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών . Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το εικονικό εργαστήριο.
Θέλουμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να μελετήσουν πειράματα που καθορίζουν την εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών.

Υπεύθυνες ομίλου: Θανασούλια Γεωργία (ΠΕ03), Αβούρη Ελισσάβετ (ΠΕ04.01)

Περισσότερα...


Math(s)αίνω Οικονομία

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διαδραστικά μαθηματικά λογισμικά, εμβαθύνουν στη χρήση τους, δημιουργούν δικά τους έργα και επεκτείνουν σχεδιάζοντας animations.
Αξιοποιούν το λογισμικό Geogebra με στόχο τη διαθεματική προσέγγιση-μελέτη βασικών εννοιών της οικονομικής θεωρίας με τρόπο παιγνιώδη και διασκεδαστικό.
Αποκτούν δεξιότητες, χτίζοντας από μικρή ηλικία την ικανότητα της ορθής διαχείρισης των χρημάτων και της ορθής λήψης σημαντικών αποφάσεων στη ζωή τους.
Ανακαλύπτουν την σπουδαιότητα των μαθηματικών και της οικονομίας σε πτυχές του καθημερινού βίου ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τους.
Διασκεδάζουν, συμμετέχοντας σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, μέσω της πλατφόρμας Kahoot, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού σε ένα πλαίσιο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους.
Εμπλέκονται σε διαδικασίες έρευνας πεδίου.
Καλλιεργούν τα ταλέντα τους, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους και αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.

Υπεύθυνοι ομίλου: Βαρδάλου Ελένη (ΠΕ80), Παπαδούρης Ιωάννης (ΠΕ03)

Περισσότερα...


‘Οι φυσικές επιστήμες στο σχολικό εργαστήριο και στη ζωή’

Οι φυσικές επιστήμες μπορούν να γίνουν διασκεδαστικές, ένα χόμπι. Αν το καταλάβετε αυτό, θα είναι το καλύτερο μάθημα από όλα.
Ο όμιλος περιλαμβάνει δυο θεματικές ενότητες.
(α) Η πρώτη ενότητα θα έχει ως κεντρική έννοια το πείραμα στις φυσικές επιστήμες. Οι μαθητές θα κληθούν να γνωρίσουν τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές και μέσω αυτών να αναπτύξουν κριτική σκέψη ώστε να κατανοήσουν βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών.
(β) Η δεύτερη ενότητα θα έχει ως κεντρική ιδέα την ενημέρωση και πληροφόρηση για επιστημονικά θέματα αιχμής, σχετικά με θετικές επιστήμες όπως παρουσιάζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Υπεύθυνες ομίλου: Αποστολοπούλου Βικτωρία ΠΕ04.02, Κλαυδιανού Στυλιανή ΠΕ04.01

Περισσότερα...


Ludo ergo sum (παίζω άρα υπάρχω)

Στον Όμιλο 'Παίζω άρα Υπάρχω – Ludo ergo Sum' δημιουργούμε επιτραπέζια παιχνίδια και εργαστηριακά όργανα για ΑμεΟΑ (άτομα με οπτική αναπηρία). Στον όμιλο αυτό οι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να αναπτύξουν, σε κλίμα δημιουργικότητας και συνεργασίας:
• Γνώσεις και εμπειρία στον σχεδιασμό επιτραπέζιων παιχνιδιών
• Γνώσεις και εμπειρία στην 3D σχεδίαση, 3D εκτύπωση και την δημιουργική και τεχνική γραφιστική, δημιουργική γραφή
• Οργάνωση μέσων και δράσεων επικοινωνίας και συμμετοχή σε διαγωνισμούς και εκπαιδευτικές επισκέψεις
• Ενσυναίσθηση και ενημέρωση σχετικά με τα άτομα με οπτική αναπηρία, προσβασιμότητα, δικαιώματα, αλλά και τη γραφή Braille και τις σχετικές τεχνολογίες
• Εμπειρία στον εργαστηριακό εξοπλισμό
Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων.

Υπεύθυνος ομίλου: Αρλαπάνος Γεώργιος ΠΕ04.04

Περισσότερα...


ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: «Do you Speak English?»

Βασικός στόχος: Η ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα.
Επιμέρους Δραστηριότητες:
• Δημιουργική και παιγνιώδης γραφή (συγγραφή ποιημάτων και διηγημάτων)
• Παρουσίαση και ανάλυση αγγλόφωνης λογοτεχνίας
• Έκδοση αγγλόφωνης εφημερίδας
• Ακρόαση και δημιουργία τραγουδιών στην αγγλική γλώσσα
• Παρακολούθηση βίντεο και κινηματογραφικών ταινιών στην αγγλική γλώσσα
• Συμμετοχή σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς
Ο Όμιλος απευθύνεται ιδιαίτερα σε μαθητές που επιθυμούν τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για τη συμμετοχή τους στο Ειδικό μάθημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και σε εξετάσεις γλωσσομάθειας.
Απαραίτητη προϋπόθεση: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2+).
Join us!

Υπεύθυνη ομίλου: Χριστοπούλου Μαρία ΠΕ06

Περισσότερα...


« ΧΟΡΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ, ΡΥΘΜΟΣ-ΑΘΛΗΣΗ-ΚΙΝΗΣΗ»

Αερόβιος χορός -Ομαδικό Τσιρλίντινγκ Ελεύθερο Πομ (μικτό)

«Κανείς δεν νοιάζεται αν μπορείς να χορέψεις καλά. Απλά σήκω και χόρεψε» Davy Barry

Ο Αερόβιος χορός και το Clearleading περιλαμβάνουν γυμναστική και χορό. Είναι ευχάριστοι και υγιεινοί τρόποι για σωματική και πνευματική ευεξία! Η μουσική, ο χορός, η κίνηση μας βοηθούν να εκφράσουμε τα συναισθήματα μας διώχνοντας το στρες από την καθημερινότητά μας.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΕΤΕΧΕΤΕ ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ! Το μόνο που χρειάζεται είναι η Διάθεση!

Υπεύθυνη ομίλου: Παναγοπούλου Ελένη ΠΕ11

Περισσότερα...


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ
JAVA, C++, PASCAL, PYTHON
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Τι ακριβώς είναι η Java η C++, η PASCAL και η PYTHON;

Όλες τους είναι γλώσσες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (object-oriented programming). ’λλες από αυτές όπως η Pascal και η C++ παλιές και δοκιμασμένες στο στίβο της διδασκαλίας προγραμματισμού και της συγγραφής σημαντικών εφαρμογών κι άλλες νεώτερες όπως η Java, και η Python, προορισμένες να υποστηρίξουν το μέλλον της τεχνολογίας.
H Java είναι κατασκευασμένη πάνω στο μοντέλο της C++, είναι μία νέα και ενδιαφέρουσα γλώσσα προγραμματισμού με την οποία μπορούν να γραφούν προγράμματα που να τρέχουν στο Internet. Τη γνωρίσαμε τα τρία προηγούμενα σχ.έτη τη χρησιμοποιήσαμε για να δώσουμε κίνηση και αναγνώριση χρώματος στο ρομπότ EV3 της Mindstorm. Η Python και η C++ εντάχτηκαν στον όμιλο τα επόμενα 3 σχ.έτη, τις χρησιμοποιήσαμε για τον προγραμματισμό αισθητήρων και μικροϋπολογιστών όπως το Raspberry Pi και Arduino και την κατασκευή μικροδορυφόρων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό διαστημικής της CanSat in Greece και της ευρωπαϊκής υπηρεσίας διαστήματος ESA

Γενικός στόχος του ομίλου είναι:

Οι μαθητές να γνωρίσουν το μελλοντικό κόσμο της ρομποτικής με μονοπάτι τα σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Υπεύθυνη ομίλου: Κουνάβη Ευαγγελία ΠΕ86 & ΠΕ03

Περισσότερα...


ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΘΩ & ΤΥΜΦΗΣ 1, 26226 ΠΑΤΡΑ, 2610-333808
mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr
Επιμέλεια ιστοσελίδας: Ευαγγελία Κουνάβη ΠΕ86 & ΠΕ03