ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
   Αρχική      Περιγραφή      Διδάσκοντες      Μαθητές      Ωρολ.πρόγραμ.      Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες      Ερευνητικές Εργασίες      Όμιλοι      Η Πόλη μας      Συνδέσεις      Επικοινωνία      Ιστολόγιο

 


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους Ομίλους δημιουργικότητας και αριστείας

Το Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών προγραμματίζει τη δημιουργία Ομίλων δημιουργικότητας και αριστείας, σύμφωνα με το νόμο 3966/2011 και την Υ.Α. Φ.351.1/82/41431/Δ1/10-04-2012/ΥΠΔΒΜΘ και την υπ.αρ. πρωτ. Γ1/146715/9-10-2013 απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με σκοπό την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία, όπως το θέατρο, ο αθλητισμός κ.ά.

Η λειτουργία των Ομίλων ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους. Οι όμιλοι λειτουργούν, για δύο διδακτικές ώρες εβδομαδιαία και σε ώρες μετά τη λήξη του κανονικού ημερήσιου προγράμματος σε ωράριο που ορίζει το σχολείο.

Κάθε όμιλος έχει 11 έως 20 μαθητές. Οι όμιλοι ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, μπορεί να προσφέρονται σε μαθητές μίας ή περισσότερων τάξεων του σχολείου ή και γειτονικών σχολείων. Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομίλους κατ’ ανώτερο όριο. Η επιλογή των μαθητών, που συμμετέχουν στους Ομίλους, γίνεται με διαδικασία ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων.

Στο πλαίσιο των Ομίλων, κάθε μαθητής αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις: παραδίδει εργασίες και εκπληρώνει οποιοδήποτε άλλο έργο του αναθέτει στη διάρκεια του έτους ο υπεύθυνος καθηγητής. Με τη λήξη του ομίλου ο μαθητής λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους μαθητές υποβάλλονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση του σχολείου από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών. Η επιλογή των μαθητών των ομίλων θα ολοκληρωθεί την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου και η έναρξη λειτουργίας των ομίλων αμέσως μετά.

Με απόφαση του ΕΠΕΣ του σχολείου μας, για το σχολικό έτος 2014-2015 έχει προγραμματιστεί η λειτουργία των ακόλουθων ομίλων:
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΘΩ & ΤΥΜΦΗΣ 1, 26226 ΠΑΤΡΑ, 2610-333808
mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr
Επιμέλεια ιστοσελίδας: Ευαγγελία Κουνάβη ΠΕ19.03